Trịnh Kim Chi lên tiếng trước nghi ngờ kêu gọi ủng hộ Thương Tín, Hoàng Lan - 1