Trần Thanh Uyển Ny - Nữ sinh Đắk Lắk đẹp nhẹ nhàng như đúng tên gọi - 13