Sunmi lên tiếng sau khi bị netizens móc mỉa chưa đủ trình làm BGK Sing Again-3