Sao Việt lột xác sau 10 năm: Choáng nhất là Vũ Cát Tường, Hiền Thục, Thủy Tiên-6