Quản lý Chanel bị nhân viên tố quấy rối tình dục trong 10 năm-3