NSƯT Trần Lực chờ 10 năm, học tiếng Huế để vào vai Trịnh Công Sơn - 1