Nguyên Yunie Lương tên thật là Lương Thị Ngọc Nguyên sinh năm 1997 sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây ai có theo dõi series phim cấp ba của Ginô Tống thì sẽ biết cô gái này. Hiện tại cô ấy đang đảm nhiệm vai nữ chính trong phim học đường mùa thứ 5 bên Faptv – Hi Team
Nguyên Yunie Lương Faptv
Nguyên Yunie Lương Faptv
Nguyên Yunie Lương Faptv
Nguyên Yunie Lương Faptv
Nguyên Yunie Lương Faptv

Nguyên Yunie Lương Faptv

Nguyên Yunie Lương Faptv

Nguyên Yunie Lương Faptv

faptv
faptv
faptv
Nguyên Yunie Lương Faptv

Nguyên Yunie Lương Faptv

Xem thêm :