Nguyễn Minh Kiều Faptv – 1998 – Vai không thoại xinh đẹp

Ai xem MV Sân Si  cùng Thái Vũ thì thấy có cô gái khá dễ thương đứng gần Ribi Thủy, chính là cô ấy

Nguyễn Minh Kiều Faptv

Nguyễn Minh Kiều Faptv

Nguyễn Minh Kiều Faptv

Nguyễn Minh Kiều Faptv

Minh Kiều Faptv

Nguyễn Minh Kiều Faptv

Nguyễn Minh Kiều Faptv – 1998

Nguyễn Minh Kiều Faptv
Nguyễn Minh Kiều Faptv
Nguyễn Minh Kiều Faptv
Nguyễn Minh Kiều Faptv
Nguyễn Minh Kiều Faptv
Nguyễn Minh Kiều Faptv
Nguyễn Minh Kiều Faptv
Nguyễn Minh Kiều Faptv
Nguyễn Minh Kiều Faptv

 

 

 

Theo: https://www.dan47.info/2017/10/nguyen-minh-kieu-faptv-1998-vai-khong.html