Mặc quần bó, đi giày cao, Hương Giang catwalk suýt ngã-2