Lisa (BLACKPINK) lộ khuyết điểm có phần kém sang trên gương mặt qua loạt hình chưa chỉnh sửa-1