Hot girl nổi như cồn trên khán đài dự đoán Việt Nam thắng UAE 2-1 - 1