Đi ăn trứng vịt lộn, thanh niên nhát gan vừa nhìn thấy đã hoảng hồn, hận cô bán trứng-5