ChungHa bị chỉ trích vẫn lông nhông sau khi nhận kết quả xét nghiệm Covid-19-4