Chưa đầy nửa tháng, Trang Trần đã 2 lần động chạm tân hoa hậu Đỗ Thị Hà-2