Chồng dã tâm gài điện vào cửa thiếc, nằm võng chờ vợ bị điện giật ở Bến Tre-3