CẢNH BÁO: Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch cơ thể, coi đó là thú vui xả stress-6